January 25, 2012

January 07, 2012

Crochet baby blanket - virkad babyfiltA fun project that didn't take me to long...as I mentioned before I am a beginner.
Kul att virka tog inte fasligt lång tid...som jag nämnt tidigare ´...jag är nyborjare.